Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10
_

 

Chamber of Economy of Sarajevo Canton, Bosnia and Herzegovina (Partner 6)
   

Na osnovu Zakona o osnivanju i organizaciji trgovačke i obrtničke komore za Bosnu i Hercegovinu, od 20. januara/siječnja 1909. godine provedeni su komorski izbori, a rad privredne komore otpočeo je 1. januara/siječnja 1910. godine.
Privredna komora Kantona Sarajevo kao nevladina i nezavisna organizacija daje podršku svojim članicama u procesu stabilizacije i pridruživanja Europskoj Uniji, razvoju biznisa i povećanju konkurentske sposobnosti u zemlji i inozemstvu.

Djelatnost komore

  • Zastupanje interesa svojih članova pred nadležnim državnim organima, posebno u pripremi privrednog zakonodavstva, pri donošenju mjera i mehanizama privrednog sistema i ekonomske politike i kod utvrđivanja makro razvojne politike;
  • Pružanje raznih servisnih usluga svojim članovima (poslovne informacije, stručni savjeti, prezentacije, promocije, predstavljanja u inostranstvu, organizovani nastupi na izložbama i sajmovima i dr.);
  • Organizovanje funkcionalnog i permanentnog obrazovanja radi inovacija znanja rukovodnih i stručnih lica u privredi;
  • Posredovanje u rješavanju sporova između članova, nastalih zbog nepoštivanja poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja;
  • Obavljanje poslova javnih ovlaštenja, uključivo pripremu za učešće u zaključivanju kolektivnih ugovora o plaćama i drugim uvjetima rada.
   
Contact:  
Address: Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo
Bosnia and Hezegovina
Tel: +387 33 250 100
Fax: +387 33 250 137
e-mail: rusmiram@pksa.com.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Project
Project Partners and contact
Publications
IPA Socio Economic Partnership Program
   
HACCP Terminology
HACCP System
History of HACCP
Management of HACCP-12 Steps
Legislation
Guidelines